Program FEAD 2016- wydawanie żywności

14.10.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udzialu w Programie FEAD 2016 , że w dniu 20 października 2016 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.

czytaj dalej...

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

28.07.2016

Karta Dużej Rodziny: włącz się!   Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla...


czytaj dalej...

Program Pomocy Żywnościowej w 2016 r.

19.07.2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2016 r.       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2016 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze...


czytaj dalej...

PUNKT KONSULTACYJNY- TERAPEUTA

16.05.2016

Wójt Gminy Świnna informuje, że od dnia 2 maja 2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13, działa Punkt Konsultacyjny w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień służący pomocą osobom uzależnionym, współuzależnionym i innym...

czytaj dalej...

ZMIANA GODZIN PRACY OŚRODKA

25.04.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje , że od dnia 2 maja 2016 r. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 °° do 15 °°. Zawieszone będą  dyżury poniedziałkowe do godziny 17°°.       ...

czytaj dalej...

Wnioski-Program rodzina 500 +

09.03.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje,że w siedziebie Ośrodka w Pewli Małej można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500 +). Wnioski można składać od dnia 1...


czytaj dalej...

Program rodzina 500 +

23.02.2016

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z...


czytaj dalej...

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

02.12.2015

  Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.   Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę...

czytaj dalej...