Program FEAD 2017- kolejna tura wydawania żywności

10.04.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udziału w Programie FEAD Podprogram 2017 , że w dniu   18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.


czytaj dalej...

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OD 1...

11.01.2018

 Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428)  z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze...


czytaj dalej...

Program FEAD 2017- termin wydawania żywności

20.11.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udziału w Programie FEAD Podprogram 2017 , że w dniu  4 grudnia   2017 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.

czytaj dalej...

Warsztaty szkoleniowe- program pomocy żywnościowej 2017

20.11.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do programu pomocy żywnościowej FEAD  w 2017 r. , że w ramach działań towarzyszących POPŻ odbędą się warsztaty szkoleniowe w dniu 28 listopada   2017 r., w godzinach od 9:00 do 12:00 .Zajęcia...

czytaj dalej...

Warsztaty szkoleniowe- program pomocy żywnościowej 2017

26.10.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do programu pomocy żywnościowej FEAD  w 2017 r. , że w ramach działań towarzyszących POPŻ odbędą się warsztaty szkoleniowe w dniu 30 października  2017, w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 12:00 do...


czytaj dalej...

Program FEAD 2017- termin wydawania żywności

09.10.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udziału w Programie FEAD Podprogram 2017 , że w dniu 11 października  2017 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.

czytaj dalej...

ZAWIESZENIE DUŻURU

28.09.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje , że od dnia 2 października  2017 r.  zawieszone zostają poniedziałkowe dyzury w zakresie przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski...

czytaj dalej...

Program Pomocy Żywnościowej FEAD Podprogram 2017

24.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje, że prowadzona jest kwalifikacja osób do udziału w Programie Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017. Kryterium  dochodowe uprawniające do udziału w programie wynosi odpowiednio 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz...


czytaj dalej...