Program FEAD 2017- termin wydawania żywności

09.10.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udziału w Programie FEAD Podprogram 2017 , że w dniu 11 października  2017 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.

czytaj dalej...

ZAWIESZENIE DUŻURU

28.09.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje , że od dnia 2 października  2017 r.  zawieszone zostają poniedziałkowe dyzury w zakresie przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski...

czytaj dalej...

Program Pomocy Żywnościowej FEAD Podprogram 2017

24.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje, że prowadzona jest kwalifikacja osób do udziału w Programie Pomocy Żywnościowej Podprogram 2017. Kryterium  dochodowe uprawniające do udziału w programie wynosi odpowiednio 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz...


czytaj dalej...

Program Pomocy Żywnościowej FEAD Podprogram 2016

24.07.2017

Program Pomocy Żywnościowej  Podprogram 2016 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w...


czytaj dalej...

INFORMACJA- WNIOSKI -ZASIŁEK RODZINNY, ŚWIADCZENIE...

20.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje , że od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się okres przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw.500+) , zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres...


czytaj dalej...

Program FEAD 2016- kolejna tura wydawania żywności

24.04.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udziału w Programie FEAD Podprogram 2016 , że w dniu 5 maja  2017 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.

czytaj dalej...

Program FEAD 2016- kolejna tura wydawania żywności

30.03.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej informuje osoby zakwalifikowane do udzialu w Programie FEAD Podprogram 2016 , że w dniu 3 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9 do 16 w magazynie przy Urzędzie Gminy w Świnnej wydawana będzie żywność w ramach w/w Programu.  

czytaj dalej...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

02.02.2017

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4...


czytaj dalej...